Může mi úřad zakázat kořenovou čističku?

24.09.2021

Jednou za čas nám někdo napíše, že mu úřad nepovolí pro čištění odpadní vody z domu kořenovou čističku. Může úřad něco takového udělat? A je rozdíl mezi povolením kořenové čistírny a jiného typu domovní čistírny?

kořenová čistička pro RD v obci Zboží
kořenová čistička pro RD v obci Zboží

TLDR

Stručná odpověď na výše uvedené otázky: Úřad kořenovku jako takovou zakázat nemůže a není zde rozdíl mezi povolováním kořenové čističky a jiného typu (necertifikované) domovní čistírny.

Jaké jsou nároky na povolení ČOV

Kořenová čistírna je pouze jedním z možných typů domovních čistíren a úřad nemá pravomoc zakazovat specifický typ čistírny. Jsou dvě situace, kdy Vám může úřad "zakázat" domovní čistírnu.

Kanalizace a vodní zdroj

V první situaci se nejedná o zákaz, ale nemožnost získat povolení a to na jakoukoli domovní čistírnu. To se týká tedy jak kořenovky, tak tzv. balených čistíren na principu aktivovaného kalu (nebo jiném principu). Základní důvody, proč Vám úřad nepovolí v daném místě stavbu čistírny mohou být dva:

  1. Existence nebo blízký plán na vybudování veřejné kanalizace, na kterou máte možnost se napojit. Dle § 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích  Vám může obec uložit povinnost se připojit, pokud je to technicky možné (není to tak jednoznačné, ale o tom napíšeme příště). 
  2. Nemožnost vypouštět vyčištěnou vodu do vsaku nebo do potoka (rybníku) z důvody ochrany vodního zdroje (např. blízkost studny apod.). I v tomto případě však může existovat východisko v podobě tzv. odpařovacího jezírka.

Limity pro vypouštění

Druhá situace nastává v případě, že povolit čistírnu lze, ale z důvody ochrany vod jsou kladeny vyšší nároky na kvalitu vyčištěné vody. Pro vypouštění vyčištěné vody se totiž stanovují určité podmínky a to zejména z hlediska její kvality. Nároky na vypouštěnou vodu (tzv. limity) se liší dle velikosti čistírny a podle toho, jestli vyčištěnou vodu vypouštíme do vsaku nebo do povrchových vod (potok, rybník apod.). Základní limity pro vypouštění jsou stanoveny v nařízeních vlády (vsakování / povrchové vody) a v případě vyšších požadavků na ochranu vody mohou být vodoprávním úřadem zpřísněny. Nemohou být však přísnější než limity pro tzv. nejlepší dostupné technologie (BAT). No, a dobrou zprávou je, že naše kořenové čistírny jsou schopné plnit i tyto přísnější limity.

Jak je to tedy s tím zákazem kořenovky

Z výše uvedeného je snad už jasné, že s tím zákazem kořenové čistíčky to asi nebude tak horké. A také není. Úřad Vám totiž nemůže zakázat specificky kořenovou čistírnu. Pouze jsou některé situace, kdy v daném místě nelze postavit prostě žádnou domovní čistírnu. Proto se nikdy neptejte úřadu, jestli Vám povolí kořenovou čistírnu, ptejte se obecně. Dotaz na úřad může znít nějak takto:

Máme záměr vybudovat čistírnu odpadních vod pro náš dům. Záměr se nachází v katastru "Dolní Lhota", p. č. 1/1. Je možné na daném místě povolit domovní čistírnu a co k tomu budeme potřebovat?

Úředníci jsou holt také jenom lidi a i když z velké většiny jsou ochotní a nápomocní,  v některých případech mají tendenci určovat, co se smí a nesmí podle toho, co se jim líbí. Pokud se ale Vám líbí kořenová čistička, tak Vás nemusí trápit, jestli se líbí i na úřadě. Kořenovka vodu čistí, přirozeně. A to stačí!

Nicméně, pokud nechcete řešit povolení čistírny, je možné to celé nechat na nás.


Těšíme se na spolupráci.

Grania s.r.o.

Čistíme vodu, přirozeně!


Další články

Přečtěte si, co je nového

Jednou za čas nám někdo napíše, že mu úřad nepovolí pro čištění odpadní vody z domu kořenovou čističku. Může úřad něco takového udělat? A je rozdíl mezi povolením kořenové čistírny a jiného typu domovní čistírny?

Co od Vás potřebujeme, abychom mohli vypracovat projekt kořenovky? Je pár základních věcí, které nám usnadní zpracování projektu a které není nijak těžké nám předat.