Kořenová čistička FYTOVER

čistá voda bez elektrické energie

Základní informace

Bezproblémový chod bez potřeby elektrické energie. Čistá voda bez zápachu vhodná na zalévání. Ideální pro rodinné domy a rekreační objekty (i v horách).

Pro fungování bez elektrické energie je potřeba svažitý pozemek - převýšení mezi odtokem ze septiku a výtokem z čistírny jen min. 1,3 m.

 • Plocha filtračního pole 3-4 m2/člověk
 • Standardní velikost pro rodinný dům - 16 m2

Instalační set (bez septiku):

 • od 29 900 Kč bez DPH

Realizace (bez projektu):

 • od 129 900 Kč bez DPH.

Podrobnější informace

Kořenová čistička typu FYTOVER (neboli kořenová čistírna s vertikálním průtokem) je technologie vhodná zvláště pro rodinné domy a rekreační objekty do 15 obyvatel, splňující bez problémů limity pro zasakování vyčištěných odpadních vod do vod podzemních.

 • Vyžaduje dobré předčištění např. v septiku, anaerobním reaktoru apod.
 • Voda je rozváděna po celém povrchu filtračního pole a je dávkována (nenatéká kontinuálně). Voda se dávkuje buďto pomocí speciálních výpustí (sifon, plovák), nebo pomocí čerpadla.
 • Bez potřeby elektrické energie pouze při dostatečném převýšení mezi nátokem z předčištění a výtokem z filtračního pole (min. cca 1,5 m).
 • Vyžaduje 3-4 m² / obyvatel pro běžné komunální vody, pro šedé odpadní vody je plocha poloviční.

Ceny a standardní rozměry

Naše čistírny obvykle navrhujeme v určitých standardních rozměrech, ke kterým jsme dospěli díky mnoha letům zkušeností s navrhováním a zejména výstavbou kořenový čistíren. Díky těmto standardním rozměrům Vám také můžeme nabízet tzv. "instalační sety" - tedy základní materiál potřebný pro stavbu svépomocí.

FYTOVER 5

 • standard pro rodinné domy do 5 obyvatel
 • plocha 16 m2
 • rozměry 4 x 4 m a 2,5 x 6,5 m
 • instalační set (bez septiku) - 29 900 Kč bez DPH

FYTOVER 10

 • pro 8 - 10 obyvatel
 • plocha 32 m2
 • rozměry 4 x 8 m. 5,5 x 6 m a 3,5 x 10 m
 • instalační set (bez septiku) - 49 900 Kč bez DPH

FYTOVER 7

 • do 7 obyvatel
 • plocha 22 m2
 • rozměry 4 x 5,5 m, 2,5 x 8,5 a 3,5 x 6 m
 • instalační set (bez septiku) - 32 900 Kč bez DPH

Více jak 10 lidí

 • pro větší velikosti je vhodnější kořenová čistírna AEROFYT nebo FYTOVER PLUS. Případně nás kontaktujte pro bližší informace