Kolik stojí kořenová čistička

Náklady na stavbu

Celkové náklady na stavbu domovní kořenové čistírny jsou v podstatě vždy vyšší, než náklady na klasickou "balenou" domovní čistírnu. My si však zakládáme na tom, že chceme dělat čistírny, které opravdu čistí vodu a nejsou jen nutnou podmínkou pro získání stavebného povolení k domu.

I přesto si uvědomujeme, že cena za stavbu čistírny by neměla být nesmyslně vysoká a dobrým návrhem a optimalizací výstavby se snažíme držet cenu našich čistíren na rozumné výši.

Pro rodinné domy nabízíme dva základní typy kořenových čističek, a to menší a levnější AEROFYT a kořenovku bez potřeby elektrické energie FYTOVER.

Ceny realizace na klíč pro čistírny u běžného rodinného domu:
  • AEROFYT 5 - cca 99 000,- bez DPH
  • FYTOVER 5 - cca 130 000,- bez DPH.
Naše čistírny je možné také stavět svépomocí a k tomu účelu nabízíme tzv. instalační sety, které obsahují potřebný materiál pro filtrační pole kořenovky. Ceny základních instalačních setů pro RD jsou následující:
  • AEROFYT 5 - 22 900 Kč bez DPH
  • FYTOVER 5 - 29 900 Kč bez DPH 

Myslíte, že kořenovka stojí přes 200 tisíc?

My si to nemyslíme!

Dala Vám jiná firma rozpočet na kořenovou čističku, který Vám přijde vysoký?

Každoročně pomáháme mnoha lidem realizovat kromě našich čistíren také kořenovky, které jsme neprojektovali.  Často za námi přijdou s rozpočtem, který u čistírny k rodinnému domu přesahuje 200 tisíc a taková suma jim přijde vysoká. Někdy to může odpovídat situaci, kdy se kromě čistírny oceňují i další věci, jako je využití vyčištěné anebo dešťové vody. Ale velmi často je vysoká cena dána zbytečně drahým návrhem čistírny a  také účtováním nadbytečných prací v rámci rozpočtu stavby. Někdy se na nás obrátí dokonce zákazníci, kteří jsou překvapení výší finálního rozpočtu, protože při zpracování projektu jim byla řečena jiná cena. 

V mnoha těchto případech se nám podařilo snížit výslednou cenu realizace o desítky tisíc, aniž by to bylo na úkor funkce čistírny a spokojenosti klienta. Pokud se Vám tedy cena za čistírnu nezdá, dejte nám vědět a je dost možné, že Vám také ušetříme peníze.

Náklady na provoz

Nízké náklady na provoz kořenové čistírny odpadních vod jsou tou největší výhodou tohoto systému čištění odpadní vody. Dnešní moderní kořenové čističky mají kvalitativně stejné výstupy jako konvenční aktivační čistírny, ale provozní náklady jsou minimálně poloviční spíše však nižší. Čím je to dáno?

Hlavní vliv na to má nízká (nebo vůbec žádná) spotřeba elektrické energie. U běžné aktivační čistírny je spotřeba el. energie cca 0,6 kWh na 1 m3 vyčištěné. Naproti tomu i u nejvíce energeticky náročných aktivně provzdušňovaných kořenových čistíren je to pouze cca 0,15 kWh/m3. U běžných typů kořenovek, které navrhujeme je však spotřeba ještě nižší a vždy se snažíme docílit toho, aby byla úplně minimální (pokud to tedy nejde úplně bez elektřiny).

Další důležitou výhodou kčov, která má vliv na nízké provozní náklady, je jednoduchost jejího provozu. Není zde potřeba speciálně kvalifikované obsluhy, nýbrž provoz kořenové čistírny může být zajištěn místními obecními zaměstnanci, kteří mají na starost údržbu zeleně a podobné práce.

Chcete nás kontaktovat?