Funkce kořenové čističky

Jak funguje kořenová čistička

Zajímá Vás jak funguje kořenová čistička? Základní princip čištění vody je úplně stejný jako u každé biologické čistírny odpadních vod.

Hlavní podíl na snížení znečištění mají bakterie, které využívají znečišťující látky obsažené v odpadní vodě ke svému metabolismu. K těmto biologickým procesům přistupují také čistě fyzikální (filtrace nečistot na štěrku) a chemické procesy (reakce látek se substrátem a jinými látkami).

Důležité je, že rostliny mají v kořenové čistírně pouze podpůrnou funkci a na čištění vody se podílejí asi tak z deseti procent. Proto také čistírna bez problémů funguje i v zimě, když jsou rostliny ve fázi vegetačního klidu.

Jakou vodu můžu čistit

Kořenové čistírny se v dnešní době běžně používají k čištění komunálních odpadních vod z obcí a rodinných domů. Zvláště vhodné jsou pro menší obce do 2000 EO a pro objekty, které jsou využívány pouze sezóně. V takovýchto situacích mají jen málokdy ekonomicky efektivnější alternativu. Použitelné jsou samozřejmě i pro daleko vyšší počty EO.

Kromě tohoto relativně běžného využití kořenových čistíren v České republice, je tu ale i celá řada dalších oblastí, kde se výhod kořenových čistíren dá velice dobře využít. V zemích, kde netrpí zbytečnými předsudky vůči tomuto systému čištění odpadních vod, se kořenovky používají například v důlním průmyslu, v petrochemickém průmyslu, pro čištění skládkových vod nebo odpadních vod ze zemědělské výroby a v dalších oblastech..

Výhody kořenových čistíren

Hlavní výhoda kořenových čistíren spočívá v nulovém nebo pouze malém energetickém nároku potřebném pro vyčištění odpadní vody. Tím jsou dány nízké provozní náklady oproti konvenčním čistírnám s provzdušňováním náročným na spotřebu elektrické energie. K nízkým provozním nákladům přispívá také menší náročnost na kvalifikaci obsluhy, která může být zajištěna v rámci běžného provozu objektu nebo obce.

Kořenové čistírny mají i další specifické výhody jako je možnost přerušovaného provozu s velmi rozdílným hydraulickým i organickým zatížením. Dobře zvládají i nízkou koncentraci znečištění, což je problém zejména u konvenčních aktivačních čistíren. Hodí se tedy i pro jednotnou kanalizaci u malých obcí.


Jak postavit kořenovku

Zajímají Vás základní informace o stavbě kořenové čistírny? Pod odkazem najdete povídání o tom, co je potřeba před stavbou i o možnostech stavby čistírny svépomocí nebo na klíč.

Kolik stojí kořenovka

Už víte vše o tom, jak kořenovka funguje a zajímá Vás kolik taková čistírna stojí při stavbě na klíč a případně kolik stojí materiál pro stavbu svépomocí? To vše zde dozvíte pod tímto odkazem.

Chcete nás kontaktovat?